INTRODUCTIE BOEK

 

KAPERS OP DE HOLLANDSE KUST is een historische roman. 

 

Het boek en E-pub kan besteld worden via Bolcom. Boek en E-pub  is ook verkrijgbaar via  www.historicum.nl  

 

HET VERHAAL

In 1650, in het midden van de Gouden Eeuw, is de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitgegroeid tot een wereldmacht. Hollandse handelsschepen varen over alle wereldzeeën, stichten nederzettingen en kolonialiseren grote gebieden. De macht van de Verenigde Oost Indische Compagnie ( de VOC) is groot. De Hollandse natievlag waait overal. Een feit dat dat met name door de grootste concurrent van de Hollandse republiek, Engeland, met afgunst wordt bekeken. 

 

In Engeland loopt de burgeroorlog tussen koningsgezinden en republikeinen op zijn eind. Koning Charles I is door de opstandelingen onthoofd. Alleen de versterkte eilandengroep, de Scilly,'s ten zuidwesten van Engeland houdt nog stand tegen de legers van Olivier Cromwell.

 

In Engeland is de tegenhanger van de VOC, de East India Company (EIC), snel groeiende. Een van de directeuren van deze maatschappij is er op uit om de VOC en de Hollandse republiek te vernietigen. De oorzaak daarvan ligt in in een ver verleden, in de Indische archipel.

 

Deze man, Lord Robert William Towerson, steunt de republikeinen in hun strijd tegen de koningsgezinden. Met het kapitaal van de EIC laat hij oorlogsschepen bouwen die hij beschikbaar stelt aan de oorlogsvloot van Cromwell.

Via een economisch en politiek machtspel zet hij hoog in om het Hollandse monopolie te breken. 

 

In het Nederland van 1650 is er een politieke strijd gaande tussen aanhangers van het Huis van Oranje en de republikeinen. Er is wel sprake van een republiek die een eenheid zou moeten uitstralen, maar de werkelijk is anders. De macht ligt bij de steden en met name in de handelssteden zoals Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Delft en Middelburg.

 

Het Huis van Oranje heeft na de plotselinge dood van stadhouder Willem II en diens poging tot een staatsgreep, het onderspit moet delven en de republikeinen zijn aan de macht. Op het leger en de vloot is, na het einde van de tachtigjarige oorlog met Spanje, ernstig bezuinigd. Winst maken is de drijfveer van de kooplieden in de steden. Zij achten zich door hun geld en hun overzeese bezittingen oppermachtig. Angst voor oorlog is er niet. 

 

De zucht naar zelfverrijking van de de steden, de politieke strijd tussen Oranje aanhangers en republikeinen en de versnippering van de macht, is reden dat er weinig oog is voor de ontwikkelingen buiten de grenzen van de steden en de landsgrenzen. Het commando over de oorlogsvloot is in handen van luitenant-admiraal Maarten Tromp. Hoewel hij keer op keer de Staten Generaal van de republiek wijst op de slechte staat van de vloot, die in meerderheid bestaat uit oude aangepaste  handelsschepen, slaagt hij er niet in om een goede slagvaardige vloot op te bouwen.

 

In het boek 'KAPERS OP DE HOLLANDSE KUST', is Tomas Hidde Heuseveldt de hoofdpersoon,een jonge zeeman uit Hellevoetsluis. Hij is zoon van een zeeloods. Hij heeft het varen en navigeren in de praktijk  bij zijn vader geleerd die ook een zelfstandig beurtschipper is. Als hij, in de monding van de zeearm het Haringvliet, een rijk beladen handelsschip uit handen van kapers weet te houden, wordt hij in dienst genomen door de eigenaar van het schip, een vooraanstaand koopman uit Brielle. Als zijn handelsagent vertrekt hij naar Londen. Daar leert hij een Engelse handelaar kennen waardoor hij terecht komt op de Londense beurs. Zijn ervaringen in Londen leren hem dat de stemming onder de Engelsen anti-Hollands is en een oorlog op handen is.

 

Als hij van zijn opdracht in Londen terugkeert, vertrekt hij al snel, in opdracht van de koopman uit Brielle, naar Middelburg. Bij een tussenstop in Middelharnis raakt hij, na een kort verblijf bij de visser Dirk Put, verliefd op diens dochter. Er ontstaat een beginnende romance. Veel tijd is daarvoor niet want hij moet belangrijke documenten afleveren bij de admiraliteit in Middelburg. In Middelburg besluit hij aan te monsteren op een Zeeuws kapersschip dat eigendom blijkt te zijn van kapitein Michiel de Ruyter, de beroemde latere admiraal. 

 

Daar maakt hij kennis met schipper Claes van der Velden. Hij is  schipper op een schip van de Ruyter, het kapersschip de Bruynvisch, dat  met een commisiebrief ( kaperbrief) van de Staten van Zeeland uitzeilt. De bemanning van de Bruynvisch heeft opdracht gekregen de visservloot en de Hollandse- en Zeeuwse kust tegen kapers te beschermen. Conflicten op zee kunnen niet uitblijven en zijn belevenissen brengen hem zelfs in het regeringscentrum van de republiek, 's Gravenhage.

 

Dan wordt de Bruynvisch toegevoegd aan het eskader van Tromp dat de opdracht krijgt gekaapte handelsschepen van de Engelse koningsgezinde gouverneur op de Scilly eilanden terug te te eisen. Een hachelijke ondernememing waarbij list en bedrog een belangrijke rol spelen.

 

Na die expeditie raakt hij betrokken bij het eerste zeegevecht tussen de Engelse oorlogsvloot en de Hollandse oorlogsvloot onder leiding van luitenant-admiraal Maarten Harpertszoon Tromp. De Bruynvisch weet te nauwernood aan vernietiging te ontkomen. Dit incident is het voorspel van de eerste zeeoorlog met Engeland.          

 

KAPERS OP DE HOLLANDSE KUST is een boeiende en meeslepende historische roman. Het is ook een historisch interessant boek  dat een mooi beeld schetst van het leven aan boord van een Hollands oorlogsschip. Het biedt een historisch accuraat beeld van de havensteden Rotterdam,Hellevoetsluis, Middelharnis, Zierikzee,Vlissingen en Middelburg. Maar ook Engelse havensteden komen ruimschoots aan bod. De beschrijving van het regeringscentrum in Den Haag en het doen en laten van de historisch zo bekende republikeinse raadpensionaris Johan de Witt, is zeer beeldend weergegeven. Kortom een boek wat u gelezen moet hebben.      

 

                

 

 

 

 

 

             

KAPERS OP DE HOLLANDSE KUST
Mare Liberum, een vrije zee